kiturami ctr-8000Бойлерли иситиш козонлари Kiturami CTR — 8000

2012 – йилдаишлаб чикарилган янги иситиш чойнаклари Китурами купгина афзалликларга эга.

Kiturami иситиш козонлари хар доим юкори сифан билан машхур булиб, сунги ишланмалар билан биргаликда бу козонларда квартирани, уйни ёки офисни иситиш учун идеал ечим булади.

Кiturami CTR-8000 нинг афзалликлари:

Иктисодий.

Ракамли козон бошкарув тизимларининг автоматик бошкарув туфайли минимал газокимининг тезлиги таъминланади ва шу билан газ сарфини камайтиради.

Ишончли хавфсизлик.

Газ магестрали газ маниторинги тизими газ сенсори билан жихозланган, у газсизланиш вактида, газ крани автоматик равишда ёпилиб колиши ва газ козонининг ишлаши тухтаб, газдан захарланишни олдини олади.

Зилзила сенсори билан жихозланган.

Зилзила  сенсори файли, йер зилзила булганда газ таъминот  ваннаси ёпилади ва козон иши тухтайди.

Киш мавсумида козоннинг музлаб колишининг олдини олади.

Хароратнинг тусатдан пасайиши билан газли козон автоматик равишда учади ва маълум бир хароратни саклайди ва иссик сувнинг айланиши козонни музлашидан саклайди. Козон автоматик режимда ишлайди, бунинг натижасида назорат килмасдан ишлатиш мумкин.

Автоматик газни учириш тизими:

Ёнгин учирилганда иссиклик алмашинувчиси хаддан ташкари кизиб кетади. Оким йук ва газ босими кескин камаяди, газ ваннаси автоматик равишда ёпилади.

Автоматик сув даражасини тартибга солиш.

Козонда сув мавжудлиги хар доим назорат остида булади,козондаги сув сатхининг пасайиши билан козон автоматик тарзда тулдирилади.

 

 Номланиши Кучи кВт Иситиш худуди Хосилдорлик ГВС Вазни, кг Улчамлари БхКхЧ, мм
Kiturami CTR — 8000 20R 23,3 230 м2 13,3 л/мин 30 760x460x270
Kiturami CTR — 8000 25R 29,1 290 м2 16,7 л/мин 35 760x460x270
Kiturami CTR — 8000 30R 34,9 340 м2 20 л/мин 37 760x460x270