РГС ускуналари.

Tasnif

Компаниямиз сининг газни тартибга солувчи мухит билан жихозланган совутиш камералари учун сифатли ускуналар тупламларини таклиф килади. Агар сиз созланиши мумкун газ воситасига эга булган камерага мухтож булсангиз – биз билан богланинг!

РГС учун ускуналар туплами (10 HP совутиш ускуналари билан мос):

Кислородни камерадан ажратиш учун машина (азот генератори)
generator azota Модели: T –200

Кучи: 5 кВт

Азот тозалиги: 95-99%

Кувватланиши: 380 V

Улчамлари: 1200х1200х2000 мм

Азот генератори (N2) – углерод молекуляр игнаси ёрдамида кислородни хаводан сикиб чикарадиган ва РГС хонасига тоза азотни узатувчи курилма. Ишлаб чикарилган азотдан кислород консентрацияси катъий назорат килинади ва кулда тартибга солиниши мумкин.

 

Автоматик бошкарув тизими.
Модели: CX-10/4

Бошкариладиган худудлар сони (хона):  4та гача

Улчанадиган диапазон О2: 0-21 %

Улчаш диапазони  CO20-10%

Улчовларнинг аниклиги CO2/О20,1%

Кувватланиши: 220 V

Автоматлаштирилган назорат тизими РГС хонасида кислород, азот ва карбонат ангидрид консентрациясини кузатади. Бундан ташкари, РГС нинг барча компонентларини бошкаради.

sistema avtomaticheskogo upravleniya

 

CO2 адсорбер
adsorber МоделиC-200Кучи: 4 кВт

Кучланиши: 380 V

Улчамлари: 2200х1200х1800 мм

Адсорбер СО2 (тозалаш воситаси) РГС хонасида карбонат ангедрид (CO2) консентрациясини тартибга  солиш имконини берадиган курилма. РГС даги ортикча карбонат ангедридни хаводан олиб ташлайди ва унинг консентрациясини саклайди.

 

Валфли (клапан) станция
Модели: Z-5

Валфли станция – РГС камерасини яратиш учун мухим елемент хисобланади. Бу камерага газ етказиб бериш даражасини тартибга солиш учун ишлатилади.

Клапанная станция для РГС - купить в Ташкенте

 

Сумка для РГС - купить в Ташкенте Газ баланси учун халта – Бундай халталар одатта «Эгилувчан буфер» ёки «Енгил» деб номланади,бу кислородно таркатмасдан совутгич комерасидаги босим фарки камайтирилишига имкон беради.

 

Пневматик клапан
Ишлаб чикарувчи: Omal (Италия)

Максимал босим: 8 бар

Ишлаш харорати: от -20 °C до +150 °C

Пневматик клапан – Юкори босимдаги хавсизлик кувури йетказиш частотаси булиб, болимнинг нормани ошиб кетишига ёрдам беради.

пневматический клапан Omal (италия) - купить в Узбекистане

 

Предохранительный клапан Leser в Узбекистане Хавфсизлик валфи

Паст босимли валф РГС камерасининг ичидаги босим фарки ва нормани ошиб кетади ва газ балансига мос келмайди. РГС камерасига зарар йетказилишининг олдини олади.

 

РГС учун хаво намлантиргич
Модели: S-6

РГС хужайрасида саклаш жараёнида мева ва сабзавотлар доимо намликни йокотади – бу уларнинг саклаш муддатига салбий таъсир килади. РГС ичидаги хавонинг нисбий намлиги 90% га тенг булса, намлик йуколиши сезиларли даражада камаяди ва саклаш вакти ошади.

Ультрозвуковой увлажнитель для РГС в Узбекистане

 

РГС учун шу ёки бошка ускуналарни буюртма килиш учун куйидаги телефонларга кунгирок килишингиз мумкин:

+998 (71) 207-33-32